Gemensam El i Bostadsrättsförening

Få hälp att göra bytet

  • Spara Pengar
    Få ned kostnaden per bostad
  • Spara Tid
    Slipp hantera fakturor och administration
  • Bli Klimatsmartare
    Välj klimatsmart och förnybar el
Så byter ni till gemensam el!
Byt

Byt elbolag

Spara

Spara pengar

Slipp

Slipp tillsvidareavtal eller anvisat avtal

Enkelt

Det går ofta fort att byta

Gratis

Det är alltid gratis att byta elavtal

Bidra

Bidra till ett hållbarare samhälleGemensam el för brf

Fler och fler bostadsrättsföreningar vill byta till ett gemensamt elabonnemang eftersom de kan ge stora kostnadsbesparingar. Gemensam el kan innebära att man antingen byter ut alla enskilda bostäders elmätare mot en gemensam och bostadsrättsföreningen blir debiterad som en helhet. Allas elkonsumtion och elnätsavgifter är inkluderade. Vissa förenignar väljer dock att bara byta till gemensmat elnätsabonnemang vilket innebär att alla får betala själva för den elen man själva förbrukar. Detta är valfritt och bör bestämmas av er gemensamt i bostadsrättsföreningen.

Vad är för och nackdelarna med gemensam el

Precis som med allt finns det inte bara fördelar med att göra förändringar. För den enskilda individen innebär det som fördel att man sparar tid då man slipper administrera allt som krävs kring att hitta elavtal, betala, hantera fakturor mm. samt att man kan spara mycket pengar. Det positiva är också att man som grupp (dvs. hela bostadsrättföreningen) kan ge större kraft och därmed ge större positiva klimatavtryck genom att välja ett grönt elavtal eller el som är baserad på förnybar energi. Flera boenden tillsammans ger större slagkraft och ökar trycker på förnybar och grön energi. Nackdelarna är att varje enskilt bostad inte kan bestämma vilket elavtal (fast elpris eller rörligt elpris) som de vill ha. Man får även "betala" om än i mindre delar för andras el om de konsumerar mer el än dig själv. Men en normal lägenhet ligger mellan 2000-5000 kwh / år i elförbrukning.

Hur gör man för att byta

För att övergå till ett gemensamt elavtal måste man först få med alla medlemmarna på innebörden av ett gemensamt elavtal, dvs både för och nackdelar. Därefter ska alla säga upp sina elabonnemang för att man ska kunna hitta en lämplig partner att ta över. Eftersom alla också har egna elmätare bör dessa bytas ut till en enhet (om det är så att det är det man vill ha) vissa vill bara att elnätskostnaden ska vara gemensam och den enkilda förbrukningen ska debiteras för sig. Detta måste ni komma överrens om. Därefter väljer man elavtal för att sedan handla ifrån.

Få hjälp att byta till gemensam el